Pengar och Välstånd (Money & Prosperity)

99 kr
Artikelnummer: 20200203
Tillverkare: The Nordic Witch
Lagerstatus: I lager

Denna trollformel är speciellt framställd för att attrahera pengar och välstånd. Burken innehåller örter, kryddor och blommor som drar pengar till ditt liv. En trollformel och ritual för pengar genomförs över burken och de magiska ingredienserna tillsätts i burken med intentionerna fokuserade på pengar och välstånd. Denna formel hjälper dig att attrahera möjligheter och situationer som kommer att leda till financiell vinst, den kan till och med hjälpa dig att vinna eller hitta pengar om du låter den leda dig till rätt plats...

Formlerna kan variera lite i utseende då de är gjorda för hand. De kan också variera lite innehållsmässigt beroende på till exempel månens fas eller årstid. Jag anpassar formeln och ingredienserna för att uppnå så starkt magiskt resultat som möjligt.

 

This spell is especially formulated to attract money and prosperity. The jar contains herbs, spices and flowers that attracts wealth into your life.
A money spell and ritual is performed over the jar and the magical ingredients are put in the jar with my intent focused on money, wealth and prosperity. This spell will help you attract opportunities and situations that will lead to financial gain, it might even make you win or find money if you let it lead you to the right place...