Attrahera Kärlek | Attract love

99 kr
Artikelnummer: 20200204
Tillverkare: The Nordic Witch
Lagerstatus: I lager

Denna trollformeln är speciellt tillverkad för att attrahera kärlek. Burken innehåller rosa rosblad och en enkel blomma från ett Rosenapel träd som symboliserar kärlek. En ritual och en kärleksformel läses äver burken som sedan förseglas med rött vax. Ha burken med dig för att attrahera kärlek. Om din nästa kärlek redan är i ditt liv så kommer det att bli tydligt för dig vem det är med hjälp av denna magin.

Formlerna kan variera lite i utseende då de är gjorda för hand. De kan också variera lite innehållsmässigt beroende på till exempel månens fas eller årstid. Jag anpassar formeln och ingredienserna för att uppnå så starkt magiskt resultat som möjligt.

 

This jar spell is especially formulated with intentions to attract romantic love.
The jar contains pink rose petals and a single red flower to symbolise love.
A love spell with a candle ritual is performed over the jar and it's then sealed with red candle wax.Keep it with you to attract a lover. If your next love is already in your life it will become apparent with this magic.


All spell jars are subject to slight variation as they are handmade. Ingredients may vary depending on reasons such as season and moon phase. I will adjust the ingredients accordingly for maximum magical power.